บริษัท ไอค่อนเซฟตี้ จำกัด

บริษัท ไอค่อนเซฟตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบดับเพลิงครบวงจร งานติดตั้งระบบดับเพลิง ติดตั้งปั้มดับเพลิง ตั้งระบบ Sprinkler แก้ไขปรับปรุงระบบดับเพลิงตามความต้องการลูกค้า ทดสอบระบบดับเพลิงประจำปี ทดสอบปั้มดับเพลิง และทดสอบระบบ Fire Alarm เรารับฟังและทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนงบประมาณคัดสรรวัสดุ สร้างสรรค์ระบบดับเพลิงที่เหมาะสม ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการบริการที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เบอร์โทรศัพท์

โทร : 065-212-9992
โทร : 090-956-5747

คัดเลือกวัสดุและช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ